Inställningar   CF
Väderkarta

Visar väder för platser i Sverige/Södermanland

Södermanland

°C
Åker
°C
Almby
°C
Amtorp
°C
Ängö
°C
Årby
°C
Årby
°C
Årby
°C
Ärja
°C
Ärla
°C
Ärna
°C
Arnö
°C
Ärsta
°C
Åsby
°C
Åsby
°C
Åsby
°C
Åsby
°C
Askö
°C
Aspö
°C
Avla
°C
Axala
°C
Axnäs
°C
Balsta
°C
Balsta
°C
Bara
16°C
Baralund
°C
Bärby
°C
Berga
°C
Berga
°C
Berga
°C
Berga
°C
Berga
°C
Berga
°C
Berga
°C
Berga
°C
Berga
°C
Berga
°C
Bettna
°C
Biby
°C
Bie
°C
Biesta
17°C
Björkvik
17°C
Björsund
°C
Boda
°C
Boda
°C
Botten
°C
Broby
°C
Bromma
°C
Dalby
17°C
Danvik
°C
Dunker
°C
Edsala
°C
Ekeby
°C
Ekeby
°C
Ekeby
°C
Ekeby
°C
Elma
°C
Eneby
°C
Eneby
17°C
Eriksnäs
°C
Fimta
°C
Finsta
°C
Flen
°C
Flenmo
°C
Forsa
°C
Forsa
°C
Forssa
°C
Frasta
°C
Gesta
°C
Gnesta
°C
Greda
°C
Grinda
°C
Gryt
°C
Hagby
°C
Hagby
16°C
Hägerbo
°C
Hål
°C
Hamra
°C
Härad
°C
Harbro
°C
Harg
°C
Hassö
°C
Heby
°C
Hejsta
°C
Hensta
°C
Horn
°C
Hosjö
°C
Hosta
°C
Hulla
°C
Husby
°C
Husby
°C
Husby
°C
Husby
°C
Husby
°C
Hyggby
°C
Hyvena
°C
Julita
°C
Kalsta
°C
Karlby
°C
Kåsta
°C
Käxle
°C
Kinger
°C
Kolke
°C
Kolsta
°C
Kolsta
°C
Kolsta
°C
Kulla
°C
Kulsta
°C
Kulsta
°C
Kumla
°C
Kumla
°C
Lagnö
°C
Läppe
°C
Laxne
°C
Lebro
°C
Lid
°C
Lista
°C
Löta
°C
Löten
°C
Lund
°C
Lunda
°C
Lundby
°C
Lundby
°C
Lundby
°C
Mälby
°C
Mälby
°C
Malmby
°C
Måsta
°C
Mesta
°C
Mo
°C
Mora
°C
Näs
°C
Näs
°C
Näsby
°C
Näsby
°C
Näset
°C
Norrby
°C
Nybble
°C
Nybble
°C
Nybble
°C
Öja
°C
Öja
°C
Öja
°C
Olsbo
°C
Oppeby
°C
Ormsta
°C
Örsta
°C
Örsta
°C
Össby
°C
Ostra
°C
Råby
°C
Råby
°C
Ramsta
°C
Remna
°C
Roteby
°C
Rude
°C
Säby
°C
Sal
°C
Sanda
°C
Sille
°C
Sjöbo
°C
Sjösa
°C
Skenda
°C
Slytan
°C
Söra
°C
Sörby
°C
Sörby
°C
Stav
°C
Strand
°C
Sund
°C
Sundby
°C
Sundby
°C
Sundby
°C
Svista
°C
Tärby
°C
Tomta
°C
Torp
°C
Torp
°C
Torsbo
°C
Trosa
°C
Tuna
°C
Tuna
°C
Tuna
°C
Tveta
°C
Tybble
°C
Ullsta
°C
Vad
°C
Väla
°C
Väla
°C
Valla
°C
Valla
°C
Vallby
°C
Vallby
°C
Vallby
°C
Vansö
°C
Väsby
°C
Vävle
°C
Vi
°C
Viala
°C
Viby
°C
Viby
°C
Vik
°C
Vik
°C
Vrena